Mera anläggning. Mur och marktegel

Vid en nybyggd villa har vi gjort garageuppfart samt framsida med marktegel. Vi har även höjt upp marknivån på baksidan med grovjord ca 30 cm för att sedan lägga på ca 15 cm med gräsmattejord där det sedan lades färdig gräsmatta från Frösvidals Gräs.

På framsidan grävdes en lite djupare planteringsgrop samt att en låg stödmur lades.

 
Här håller muren på att ta form. Under stuprören ligger ränndalsplattor för att få ut regnvatten från fasaden. Varje våning med murblock limmas med ett speciellt stenlim så muren står stadigt på det packade underlaget som består av ca 20 cm bärlager + 5-10 cm stenmjöl som packats ( paddats) i omgångar.

RSS 2.0